Satın Alma Koşulları

   MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

   SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI 

 

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satici Unvani

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Kupon

Puan

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tuta

 
 

  1. TARAFLAR

 

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: SORCAN TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Satıcının Açık Adresi: SULTAN SELİM MAHALLESİ TURAN SK. NO: 21 A KAĞITHANE/İSTANBUL

Satıcının Telefonu: 0212 269 18 00

Satıcı Mersis No: 0774031038800012

Satıcı E-Posta Adresi : sorcan@tecnocoffee.com.tr

Alıcı’nın/ Tüketicinin  İade Halinde Malı Satıcı ’ya Göndereceği Kargo Şirketi:

 

ALICI/TÜKETİCİ

Müşteri olarak https://tecnocoffeeshop.com alışveriş sitesine üye olan kişi.Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1) İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“bundan sonra “sözleşme” olarak anılacaktır”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

2.2) İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcının/Tüketicinin,  SORCAN TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne (“bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır”) ait www.tecnocoffeeshop.com adlı web sitesinden (“bundan sonra “Site” olarak anılacaktır”), Satıcıya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

2.3) Alıcının tüketici sıfatına haiz olduğu durumlarda işbu sözleşmenin tüketici alıcıya (bundan sonra “Tüketici” olarak anılacaktır.) ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

2.4) İşbu Sözleşme hükümleri, alıcının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir olması durumunda ve Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu işin "ticari iş" sayılması durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu durumda Sözleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz. Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmadığından, bu kapsamdaki alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkına haiz değildir. Bu madde kapsamında yer alan alıcılar için sözleşmenin  tüketici olmayan alıcılar yönünden uygulanacak sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

2.5) İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ile Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

2.6) Kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığını ve işlendiğini anlayabilmek adına  sitedeki Gizlilik Bildirimimizi, Çerezler Bildirimimizi  ve Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.

2.7) İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

2.8) İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.199 gereğince elektronik belge hükmündedir.


 

  1. MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

3.1) Sözleşme Alıcı/Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcının/Tüketicinin, satış bedelini yatırmış olduğu malın Alıcıya/Tüketiciye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcının/Tüketicinin sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Alıcı/Tüketici, siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği kişiler tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ALICININ TÜKETİCİ OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

 

4.1) TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

4.1.1) Satıcının, Tüketicinin siparişi üzerine sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat için; işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin satıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.1.2) Malın teslimat masrafları, aksine bir hüküm yoksa Tüketiciye aittir. Satıcı, sitede teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır.

4.1.3) Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede kargoya verilir.

4.1.4) Kargo firmasından kaynaklı gecikmelerden satıcı sorumlu değildir.

4.1.5) Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmeti ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Tüketici tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

4.1.6) Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Tüketici tarafından teslim alınmasından önce Tüketici tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Tüketici sorumludur.

4.1.7) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Tüketiciyi bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

4.1.8) Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

4.1.9) Siparişin aldığını ve işlemin yapıldığı sipariş sonunda site üzerinden ve ayrıca e-posta yolu ile Tüketiciye bildirilecektir.


 

    1. TÜKETİCİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

 

4.2.1) Tüketici,  sitede yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2.2) Tüketici, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya sorcan@tecnocoffee.com.tr adresi üzerinden ulaştırabilirler.

4.2.3) Tüketici, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

4.2.4) Mal veya hizmetin tesliminden sonra Tüketiciye ait kredi kartının tüketicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Tüketici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Tüketiciye aittir.

4.2.5) Tüketicinin, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

 

4.3) SATICININ BEYAN VE TAAHÜTLERİ

 

4.3.1) Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile tüketiciye teslim edilmesinden sorumludur.

4.3.2) Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

4.3.3) Sözleşme konusu mal veya hizmet, Tüketiciden başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.3.4) Tüketici, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

4.4) CAYMA HAKKI

4.4.1) Tüketici, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, teslimat tarihinden itibaren, 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Tüketici malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

4.4.2) Cayma hakkının kullanılması için Tüketicinin, 14 (ondört) günlük süre içinde satıcıya işbu sözleşmede belirtilen iletişim adresine iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. 

 

4.4.3) Tüketicinin cayma hakkı kullanılamayacak bir ürünü kargoya vermeden önce başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde başvurusunun alındığına dair teyit iletisi ve ardından başvurusunun onaylanmasına ilişkin iletiyi beklemesi tavsiye edilir. Aksi taktirde iadesi mümkün olmayan ürün kargo bedeli Tüketiciye ait olmak üzere Tüketiciye tekrar gönderilecek ve para iadesi gerçekleşmeyecektir.

 

4.4.4) Cayma hakkını kullanan Tüketici, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde bulunan ve yönetmelik ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.  Tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin satıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tüketicinin iletişim bilgilerinde yer alan iletişim vasıtalarından biri ile iletilecektir.

4.4.5) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Tüketicinin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Tüketicinin veya T&a