İptal ve İade Koşulları

1) MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

1.1) Sözleşme Alıcı/Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylamakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcının/Tüketicinin, satış bedelini yatırmış olduğu malın Alıcıya/Tüketiciye teslimedilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcının/Tüketicinin sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Alıcı/Tüketici,  siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği kişiler tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) ALICININ TÜKETİCİ OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

2.1) TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

2.1.1) Satıcının, Tüketicinin siparişi üzerine sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat için; işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin satıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.1.2) Malın teslimat masrafları, aksine bir hüküm yoksa Tüketiciye aittir. Satıcı, sitede teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır.

2.1.3) Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede kargoya verilir.

2.1.4) Kargo firmasından kaynaklı gecikmelerden satıcı sorumlu değildir.

2.1.5) Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmeti ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Tüketici tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

2.1.6) Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Tüketici tarafından teslim alınmasından önce Tüketici tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Tüketici sorumludur.

2.1.7) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Tüketiciyi bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

2.1.8) Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

2.1.9) Siparişin aldığını ve işlemin yapıldığı sipariş sonunda site üzerinden ve ayrıca e-posta yolu ile Tüketiciye bildirilecektir.

 

2.2) TÜKETİCİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

2.2.1) Tüketici, sitede yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2.2.2) Tüketici, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya sorcan@tecnocoffee.com.tr adresi üzerinden ulaştırabilirler.

2.2.3) Tüketici, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

2.2.4) Mal veya hizmetin tesliminden sonra Tüketiciye ait kredi kartının tüketicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Tüketici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Tüketiciye aittir.

2.2.5) Tüketicinin, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

 

2.3) SATICININ BEYAN VE TAAHÜTLERİ

2.3.1) Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile tüketiciye teslim edilmesinden sorumludur.

2.3.2) Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde tüketiciye bildirmekle yükümlüdür.

2.3.3) Sözleşme konusu mal veya hizmet, Tüketiciden başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

2.3.4) Tüketici, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

2.4) CAYMA HAKKI

2.4.1) Tüketici, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe  göstermeksizin, teslimat tarihinden itibaren, 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Tüketici malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

2.4.2) Cayma hakkının kullanılması için Tüketicinin, 14 (ondört) günlük süre içinde satıcıya işbu sözleşmede belirtilen iletişim adresine iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

 

2.4.3) Tüketicinin cayma hakkı kullanılamayacak bir ürünü kargoya vermeden önce başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde başvurusunun alındığına dair teyit iletisi ve ardından başvurusunun onaylanmasına ilişkin iletiyi beklemesi tavsiye edilir. Aksi taktirde iadesi mümkün olmayan ürün kargo bedeli Tüketiciye ait olmak üzere Tüketiciye tekrar gönderilecek ve para iadesi gerçekleşmeyecektir.

2.4.4) Cayma hakkını kullanan Tüketici, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde bulunan ve yönetmelik ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.  Tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin satıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tüketicinin iletişim bilgilerinde yer alan iletişim vasıtalarından biri ile iletilecektir.

2.4.5) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Tüketicinin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Tüketicinin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Tüketicinin veya Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

2.4.6) Tüketiciye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

2.4.7) Cayma hakkının kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra Ürün'ün Satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) Alıcı e-fatura mükellefi değil ise fatura aslının iadesi gerekmektedir.

2.4.8) Cayma hakkını kullanan Tüketicinin iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcıya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli, şayet iade Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması ile gerçekleştirilmiş ise Satıcı tarafından karşılanır. Aksi takdirde iade kargo bedeli Tüketiciye ait olacaktır.

2.4.9) Tüketicinin cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Tüketicinin ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcıya yaptığı tüm ödemeler Tüketiciye satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

2.5 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

2.5.1) Tüketici cayma hakkını kullanırken, satın aldığı malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

2.5.2) Ayrıca mevzuat gereğince aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

2.5.3) Kahve makineleri ve blender gibi gıda ürünleri ile birlikte kullanılan ürünlerin kullanılması durumunda iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayacağından tüketici bu ürünlerde olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanıldığı iddiası ile cayma hakkını kullanamaz. Tüketicinin ayıptan doğan hakları saklıdır.

2.6) AYIPLI MAL

2.6.1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle işbu sözleşmeye aykırı olan maldır.

2.6.2) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde Tüketicinin kanundan doğan haklarını kullanma hakkı saklıdır.

2.6.3) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

2.6.4) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

 

2.7) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

2.7.1) İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.

2.7.1) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

 

3. TÜKETİCİ SIFATINA HAİZ OLMAYAN ALICILAR YÖNÜNDEN

UYGULANACAK HÜKÜMLER

3.1) GENEL OLARAK

3.1.1) Sitede satılan ürünlerin ticari amaçla satın alınması durumunda işbu madde ve sözleşmenin devam eden hükümleri uygulanacaktır.

3.2) TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

3.2.1) Satıcının, Alıcının siparişi üzerine sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat için; işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.2.2) Malın teslimat masrafları, aksine bir hüküm yoksa Alıcıya aittir. Satıcı, sitede teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır

3.2.3) Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede kargoya verilir. Kargo firmasından kaynaklı gecikmelerden satıcı sorumlu değildir. Ürünlerin ithalolması ve Satıcının stoklarında olup/olmasına bağlı olarak; gecikmeden veya teslimatın hiç yapılamamasından dolayı Alıcı, Satıcıdan herhangi bir zarar, ziyan, kar kaybı, dolaylı ve doğrudan zarar tazmininde bulunamaz.

3.2.4) Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

3.2.5) Alıcı, siparişi verdikten sonra; Satıcı tarafından kendisine teyit amaçlı elektronik iletişim aracıyla teyit gönderilip gönderilmemesinin Satıcının taktirinde olduğunu beyan ve  kabul eder.

3.2.6) Ürünün teslimi ile; Alıcı, ürüne ait garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. diğer teknik belgelerin kargoda olup olmadığını kontrol etmelidir. Alıcı bu gibi hususları, teslimden itibaren 2 gün içinde bildirilmelidir; aksi halde Satıcı, Alıcının taleplerini karşılamakla yükümlü tutulamaz.

3.2.7) Satılan ürünün hasardan sorumluluğu zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın hasardan sorumluluğu alıcıya geçer.

3.2.8) Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, hasardan sorumluluk satılanın taşıyıcı kargo firmasına teslim edildiği anda alıcıya geçer.

 

3.3) ALICININ BEYAN VE TAAHÜTLERİ

3.3.1) Alıcı, sitede yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.3.2) Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasınedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

 

3.4) SATICININ BEYAN VE TAAHÜTLERİ

3.4.1) Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcısatın alınan ürün kargoya verilmemiş ise sözleşmeden dönebilir ve teslim yükümlülüğü sona erer.

3.4.2) Satın alınan ürün alıcıya gönderilmiş ancak satış bedeli herhangi bir şekilde satıcının kusuru olmadan iade veya iptal edilmiş ise satılan ürün Alıcıya teslim edildiği an Alıcıtemerrüde düşmüş sayılır. Alıcının temerrüde düşmesi durumunda, Satıcı sözleşmeyi feshedebilir, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir ve satılan ürünün iadesini talep edebilir. Satıcının, borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkı saklıdır.

 

3.5) AYIPLI ÜRÜN

3.5.1) Alıcı, satın aldığı ürünün durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır.

3.5.2) Alıcı, malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde

incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür.

3.5.3) Alıcı süresi içinde gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır.

3.5.4) Satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, hemen satıcıya bildirilmelidir; makul sürede bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.

3.5.5) Satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp mevcut ise alıcının Türk Borçlar Kanunundan doğan seçimlik haklarını kullanma hakkı saklıdır.

3.5.6) Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

 

3.6) MÜCBİR SEBEPLER

3.6.1) Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcının kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcının Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri, hastalık ve buna ilişkin öngörülemeyen tedbirler vb.) olarak kabul edilir.

3.6.2) Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

 

3.7) YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

3.7.1) Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcının ticari defter, kayıt vebelgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılıHukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7.2) İşbu Sözleşmeden doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcraDaireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.